FAQ

Zoekopdracht annuleren
Zoekresultaten op ''
Algemeen
Onderwijs

Iedere docent met een arbeidsovereenkomst met een hbo-instelling volgt de regels zoals vastgelegd in de auteurswet en in de cao-hbo. Artikel 7 van de Auteurswet en artikel E-7 van de cao-hbo zijn duidelijk: De rechten komen toe aan de werkgever indien dit materiaal is gemaakt bij de uitoefening van de onderwijstaken, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

Lees meer
Algemeen
Onderwijs
Onderzoek

De collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs bevat expliciete bepalingen over het auteursrecht: artikel E-7 Auteursrechten en industriële eigendom. Hierin staat dat het auteursrecht over al het materiaal dat de werknemer heeft gemaakt bij het uitoefenen van zijn functie of ten behoeve van de werkgever toevalt aan de werkgever.

Lees meer
Overdracht en licentie
Uitgever

Afspraken met een uitgever kunnen slechts gemaakt worden door diegene die het auteursrecht bezit. Dit zal in de meeste gevallen de werkgever zijn. Als uw werkgever auteursrechthebbende is dan kan deze u machtigen om, eventueel onder voorwaarden, te onderhandelen met de uitgever. Of en hoe dit geregeld is zal per werkgever (hogeschool / universiteit) verschillen.

Lees meer
Overdracht en licentie
Uitgever

Tegenwoordig bent u minder afhankelijk van een uitgever om uw werk te kunnen publiceren. U kunt het zelf op uw homepage plaatsen of mailen aan geïnteresseerde collega's. Vrijwel elke instelling voor hoger onderwijs beschikt over een repository waarin uw publicatie kan worden opgenomen. Een andere mogelijkheid is om uw werk te plaatsen op disciplinegerelateerde websites. Afspraken met een uitgever zijn dus niet nodig om bekendheid te geven aan uw werk. In sommige gevallen zult u echter wel afspraken met een uitgever moeten maken, omdat u in een bepaald tijdschrift wilt publiceren of een boek in een bepaalde reeks wilt uitbrengen....

Lees meer
Overdracht en licentie
Uitgever

Het hangt helemaal af van welke afspraken er zijn vastgelegd in het contract dat u ooit tekende. Pak het contract er dus bij. Het kan zijn dat u destijds uw auteursrecht exclusief hebt overgedragen, of onder bepaalde voorwaarden. Bekijk ook het per 1 juli 2015 in werking getreden auteurscontractenrecht (wijzigingen in de Auteurswet) en bekijk of dit van toepassing is op uw situatie.

Lees meer
Overdracht en licentie
Uitgever

Als u een contract niet tekent, worden er geen rechten overgedragen (op welke manier dan ook) of wordt geen licentie verleend. In de praktijk blijkt dat een uitgever dan in de meeste gevallen uw artikel toch publiceert. Mocht de uitgever terugkomen op het concept contract dat hij u stuurde, dan kunt u in ieder geval de afspraken beperken tot die ene publicatie via dat ene medium.

Lees meer
Overdracht en licentie
Uitgever

Met een uitgever kunt u een mondelinge of schriftelijke overeenkomst sluiten over publicatie van uw werk. Met een mondelinge overeenkomst kunt u over het algemeen alleen toestemming geven tot plaatsing van een artikel in het desbetreffende nummer van het tijdschrift. Verder kunt u zelf bepalen wat u met het artikel wilt doen; er is geen sprake van overdracht van auteursrecht of het verlenen van een exclusieve licentie (dit kan alleen via een daartoe bestemde (schriftelijke) akte). In sommige gevallen staat in het colofon van het tijdschrift aangegeven waartoe u toestemming hebt gegeven, dit heeft echter geen enkele juridische waarde. Voor...

Lees meer