Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Van wie is het onderwijsmateriaal dat ik als docent gemaakt heb?

Onderwijs

Iedere docent met een arbeidsovereenkomst met een hbo-instelling volgt de regels zoals vastgelegd in de auteurswet en in de cao-hbo. Artikel 7 van de Auteurswet en artikel E-7 van de cao-hbo zijn duidelijk: De rechten komen toe aan de werkgever indien dit materiaal is gemaakt bij de uitoefening van de onderwijstaken, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.