Plagiaat

Bij plagiaat gaat het om het geheel of gedeeltelijk overnemen van tekst, afbeeldingen of ideeën uit andermans werk zonder zorgvuldige bronvermelding.
Zowel het gebruiken van letterlijke passages (citaat) als het in eigen bewoordingen weergeven van onderzoeksresultaten van anderen (parafraseren of samenvatten) zonder zorgvuldige bronvermelding is plagiaat.

Als het gaat om het overnemen van zaken die algemeen bekend worden geacht, is dit geen plagiaat want voor wetenschappelijk of maatschappelijk algemeen aanvaarde feiten hoef je geen bron te vermelden.

Voorkom plagiaat:

  • Vermeld bij overname van informatie in eigen woorden de bron.
  • Vermeld de bron bij letterlijke citaten én maak duidelijk dat je letterlijk aanhaalt. Dat kan met aanhalingstekens of bij grotere overnames door de tekst in een blok op te nemen. Vermeld ook de paginanummers waar het citaat te vinden is.
  • Ook bij overname van plaatjes of foto's met copyright of uit het publieke domein is bronvermelding verplicht.

Meer weten?

Doe de elearning van Radboud Universiteit: Plagiaat - hoe vermijd je dat?