Bronvermelding

Als je onderzoek doet voor een eigen publicatie – een verslag, een tijdschriftartikel of een boek – maak je gebruik van bestaande informatie van anderen, zowel op papier als online.

Dat is toegestaan, maar teksten en afbeeldingen van anderen mag je niet zomaar in jouw eigen document overnemen, bronvermelding is verplicht. Dit houdt in dat de lezer van jouw tekst de door jou geraadpleegde bronnen kan terugvinden en eventueel kan controleren of de informatie juist is overgenomen. Bovendien geef je de ander de eer die deze toekomt. Als je dit niet doet maak je je schuldig aan plagiaat.

Door de bronvermeldingen een uniforme stijl te geven, maak je ze overal ter wereld herkenbaar. Er zijn meerdere citeerstijlen voor het gebruik in een wetenschappelijke tekst, zie het overzicht Referentiestijlen.
De meest gebruikte referentiestijl in Nederland is APA Style, opgesteld door de American Psychological Association. Voor deze stijl is een Nederlandse handleiding beschikbaar.