Bronvermelding

Als je onderzoek doet voor een eigen publicatie – een verslag, een tijdschriftartikel of een boek – maak je gebruik van bestaande informatie, zowel op papier als online.

Dat is toegestaan, maar teksten en afbeeldingen van anderen mag je niet zomaar in jouw eigen document overnemen, bronvermelding is verplicht. Dit houdt in dat de lezer van jouw tekst de door jou geraadpleegde bronnen kan terugvinden en eventueel kan controleren of de informatie juist is overgenomen. Bovendien geef je de ander de eer die hem of haar toekomt. Als je dit niet doet maak je je schuldig aan plagiaat.

Een uniforme stijl maakt bronvermeldingen overal ter wereld herkenbaar. Er zijn meerdere citeerstijlen voor het opstellen van een wetenschappelijke tekst, zie het overzicht Referentiestijlen.
De meest gebruikte referentiestijl in Nederland is APA Style, opgesteld door de American Psychological Association. Van deze stijl is een Nederlandse handleiding beschikbaar.