FAQ

Zoekopdracht annuleren
Zoekresultaten op ''
Overdracht en licentie
Overdracht

Als je als auteur het gehele auteursrecht hebt overgedragen, vallen daar ook toekomstige exploitatievormen onder. In dat geval kun je niet meer zelf bepalen wat je met je werk doet. Bij gedeeltelijke overdracht van je auteursrechten of wanneer je een licentie verleend hebt, zal tenminste contractueel benoemd moeten worden dat toekomstige exploitatievormen ook ingezet mogen worden door de exploitant aan wie je rechten hebt overgedragen / een licentie hebt verleend. In dat geval is het afhankelijk van deze afspraken hoeveel ruimte je hebt om zelf nog te bepalen wat je met je werk doet. Check ook het per 1 juli 2015 in werking...

Lees meer
Overdracht en licentie
Uitgever

Een contract geeft de afspraken tussen twee partijen weer. Uitgevers hebben meestal een standaardovereenkomst voor het publiceren van uw materiaal, maar dat betekent niet dat daarin geen veranderingen mogelijk zijn. Wees duidelijk in wat u wilt en vraag uw uitgever dat in het contract te verwerken. Het zal vaak een kwestie van onderhandelen zijn, maar u bent zeker niet verplicht een standaardovereenkomst zomaar te tekenen. SURF heeft een alternatief voor de standaardovereenkomst van de uitgever ontwikkeld: de licentie tot publiceren. De door SURF gepubliceerde templates zijn bedoeld als voorbeeld en worden voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Raadpleeg altijd een jurist als u...

Lees meer
Algemeen
Onderzoek

Iedere onderzoeker met een arbeidsovereenkomst bij een hbo-instelling volgt de regels zoals vastgelegd in de auteurswet en in de cao-hbo. Artikel 7 van de Auteurswet en artikel E-7 van de cao-hbo zijn duidelijk: de rechten komen toe aan de werkgever (hbo instelling) indien dit materiaal is gemaakt bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst. Ook de universiteit komt volgens de auteurswet en de cao, in beginsel het auteursrecht op het werk en de creaties van haar medewerkers toe. Hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan verschilt echter per wo-instelling. Bij sommige universiteiten wordt in de praktijk de auteur als rechthebbende gezien....

Lees meer
Algemeen
Onderwijs
Onderzoek
Uitgever

In voorkomende gevallen eisen de financiers van het onderzoek dat de onderzoeksresultaten op een bepaalde manier moeten worden gepubliceerd. Vaak zal de eis zijn dat de publicatie open access beschikbaar moet komen, soms schrijft de financier dan een specifieke CC-licentie voor. Raadpleeg Sherpa Romeo om te weten te komen welke open access-eisen uw financier stelt. Het is niet uitgesloten dat er nog andere partijen zijn die invloed (willen) uitoefenen, bijvoorbeeld een bedrijf waarmee is samengewerkt. Meer informatie Open AccessSherpa Romeo

Lees meer