Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Van wie zijn de onderzoekspublicaties die ik als onderzoeker heb gemaakt?

Onderzoek

Iedere onderzoeker met een arbeidsovereenkomst bij een hbo-instelling volgt de regels zoals vastgelegd in de auteurswet en in de cao-hbo. Artikel 7 van de Auteurswet en artikel E-7 van de cao-hbo zijn duidelijk: de rechten komen toe aan de werkgever (hbo instelling) indien dit materiaal is gemaakt bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst.

Ook de universiteit komt volgens de auteurswet en de cao, in beginsel het auteursrecht op het werk en de creaties van haar medewerkers toe. Hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan verschilt echter per wo-instelling. Bij sommige universiteiten wordt in de praktijk de auteur als rechthebbende gezien. Bij andere universiteiten wordt de werkgever (de desbetreffende universiteit) als rechthebbende gezien. Vraag dit na bij de contactpersoon van uw eigen instelling.