Werk van studenten

Als maker heb je meestal het auteursrecht
Werk openbaar maken
Wat als je opleiding je werk openbaar wil maken?
Waar je nog meer op moet letten

Hieronder vind je uitleg over de belangrijkste auteursrechtelijke kwesties waarmee je te maken kunt krijgen tijdens het schrijven van je scriptie of het maken van een ander (afstudeer)product. Andere (afstudeer)producten zijn bijvoorbeeld broncodes voor software, bouwtekeningen, designproducten, films en dansvoorstellingen.  

Als maker heb je meestal het auteursrecht 

Wanneer je een scriptie of ander (afstudeer)product maakt, ben je de maker en heb je dus het auteursrecht, tenzij anders afgesproken is. Bijvoorbeeld als een stagebedrijf je een onderzoeksopdracht geeft. Om je werk auteursrechtelijk te beschermen hoef je zelf niets te doen. Maak je een werk samen met anderen? Dan heeft iedereen dit recht gezamenlijk. 

Je kunt tijdens het maken van een werk ook te maken krijgen met de auteursrechten van anderen. Bijvoorbeeld wanneer je teksten of afbeeldingen in je afstudeerproduct gebruikt die door anderen gemaakt zijn. 

Werk openbaar maken 

In principe besluit je als maker of je jouw werk wel of niet openbaar wilt maken. Heb je stage gelopen tijdens het schrijven van je scriptie? Dan is het verstandig om met het stagebedrijf duidelijke afspraken te maken over het publiceren, verspreiden en hergebruik van je scriptie. Kan het werk bijvoorbeeld in Open Access worden gepubliceerd (met een CC-licentie)? Zie hiervoor ook http://creativecommons.nl/.  Je blijft de auteursrechthebbende, maar het is van belang om rekening te houden met de wensen van diegenen met wie je hebt samengewerkt. Dit geldt ook wanneer je je scriptie of werk samen met anderen hebt geschreven of gemaakt.

Wat als je opleiding je werk openbaar wil maken? 

Bijna alle Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben een repository. Hierin kun je je (afstudeer)werk deponeren en openbaar maken. Wanneer je dit doet wordt je werk wereldwijd zichtbaar, bijvoorbeeld via Google Scholar. Het beleid hiervoor verschilt per instelling: per faculteit kan er verschillend beleid zijn. 

Als je als HBO-student je afstudeerwerk openbaar wilt maken, kan dit onder andere via de HBO Kennisbank. In de HBO Kennisbank vind je meer dan 50.000 scripties, artikelen en andere publicaties van lectoren, docent-onderzoekers en medestudenten van hogescholen. Neem contact op met de bibliotheek van jouw hogeschool. Zij kunnen je vertellen hoe je je eigen werk kunt uploaden en beschikbaar maken via dit portaal. Als WO-student kun je met vragen hierover terecht bij je begeleider. 

Waar je nog meer op moet letten 

Wil je jouw scriptie of werk openbaar maken? Zorg dan dat je terughoudend bent met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan het vermelden van volledige namen, telefoonnummers of e-mailadressen, van jezelf en van anderen. Verstandig is om dit soort gegevens geheel weg te laten in de versie die je openbaar wilt maken. Houd hierbij ook rekening met de persoonlijke gegevens van geïnterviewden en bedrijfsgegevens.