Werk van studenten

Als maker heb je meestal het auteursrecht
Werk openbaar maken
Wat als je opleiding je werk openbaar wil maken?
Waar je nog meer op moet letten

Hieronder vind je uitleg over de belangrijkste auteursrechtelijke kwesties waarmee je te maken kunt krijgen tijdens het schrijven van je scriptie of het maken van een ander (afstudeer)product. Bij die laatste kan het bijvoorbeeld gaan om broncodes voor software, bouwtekeningen, designproducten, films en dansvoorstellingen. 

Als maker heb je meestal het auteursrecht 

Wanneer je een scriptie of ander (afstudeer)product maakt, ben je de maker en heb je dus het auteursrecht, tenzij anders afgesproken is. Bijvoorbeeld als een stagebedrijf je een onderzoeksopdracht geeft. Om je werk auteursrechtelijk te beschermen hoef je zelf niets te doen. Maak je een werk samen met anderen? Dan hebben jullie dit recht gezamenlijk. 

Je kunt tijdens het maken van een werk ook te maken krijgen met de auteursrechten van anderen. Bijvoorbeeld wanneer je in je afstudeerproduct teksten of afbeeldingen gebruikt die door anderen gemaakt zijn. 

Werk openbaar maken 

In principe besluit jij als maker of je je werk wel of niet openbaar wilt maken. Heb je echter stage gelopen tijdens het schrijven van je scriptie? Dan is het verstandig om met het stagebedrijf duidelijke afspraken te maken over het publiceren, verspreiden en hergebruik van je scriptie. Kan het werk bijvoorbeeld in Open Access worden gepubliceerd (met een Creative Commons-licentie)? Je blijft de auteursrechthebbende, maar het is van belang om rekening te houden met de wensen van diegenen met wie je hebt samengewerkt. Dit geldt ook wanneer je je scriptie of werk samen met anderen hebt geschreven of gemaakt.

Wat als je opleiding je werk openbaar wil maken? 

Bijna alle Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben een repository. Daar kun je je (afstudeer)werk deponeren en openbaar maken. Wanneer je dit doet wordt je werk wereldwijd zichtbaar, bijvoorbeeld via Google Scholar. Het beleid hiervoor verschilt per instelling; ook per faculteit kan er verschillend beleid zijn. 

Indien je als hbo-student je afstudeerwerk openbaar wilt maken, kan dit onder andere via de HBO Kennisbank. Daar vind je meer dan 50.000 scripties, artikelen en andere publicaties van lectoren, docent-onderzoekers en medestudenten van hogescholen. Neem contact op met de bibliotheek van jouw hogeschool. Zij kunnen je vertellen hoe je je eigen werk kunt uploaden en beschikbaar maken via dit portaal. Als wo-student kun je met vragen over openbaarmaking terecht bij je begeleider. 

Waar je nog meer op moet letten 

Wil je je scriptie of ander werk openbaar maken? Zorg dan dat je terughoudend bent met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. Pas dus op met het vermelden van volledige namen, telefoonnummers of e-mailadressen, van jezelf en van anderen. Verstandig is om dit soort gegevens geheel weg te laten in de versie die je openbaar wilt maken. Houd hierbij ook rekening met de persoonlijke gegevens van geïnterviewden en met bedrijfsgegevens. 

E-learnings copyright

https://library.wur.nl/infoboard/copyright-basic/

https://library.wur.nl/infoboard/copyright-advanced/