Gebruik

Wil je teksten, afbeeldingen (foto’s, illustraties, tabellen, grafieken), video’s/weblectures, muziek of ander materiaal van anderen gebruiken dat je op het internet hebt gevonden? Niet alles wat je op internet vindt of downloadt is vrij te gebruiken, want een werk kan beschermd zijn op grond van de Auteurswet. Op de pagina’s Gebruiksvoorwaarden, Onderwijsmateriaal en Data vind je informatie over op welke wijze je een werk van anderen mag gebruiken, welke gebruiksvoorwaarden aan een werk verbonden kunnen zijn en wat deze voorwaarden kunnen inhouden.