Maken

Ben je bezig met het schrijven van een scriptie, het samenstellen van leermateriaal of het doen van onderzoek? Dan maak je waarschijnlijk gebruik van materiaal van anderen. Hier zijn regels aan verbonden.

Er zijn bijvoorbeeld afkoopregelingen voor het hoger onderwijs, waarin een deel van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal al betaald is.

Een manier is gebruikmaken van het citaatrecht, daaraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Ook is het van belang om aan bronvermelding te doen als je materiaal van anderen gebruikt. Daarmee voorkom je plagiaat en doe je recht aan de maker van dat materiaal.

Twijfel je of kom je er niet uit? Neem dan contact op met het Auteursrechteninformatiepunt (AIP) binnen jouw instelling. Zij helpen je graag verder.

Publiceer eigen leermaterialen met een CC-licentie

Wanneer je leermaterialen hebt ontwikkeld in het kader van je dienstverband, dan ligt het auteursrecht meestal bij je werkgever. Twijfel je hierover? Neem dan contact op met je werkgever. Wanneer het auteursrecht bij je werkgever ligt, heb je namelijk toestemming nodig om het materiaal te verspreiden of te voorzien van een CC-licentie. Kijk op de website van Creative Commons hoe je een licentie aan je werk toekent. Plaats het bijvoorbeeld in de repository van je instelling of via een landelijke of internationale repository.