Maken

Ben je bezig met het schrijven van een scriptie, het samenstellen van leermateriaal of het doen van onderzoek? Dan maak je waarschijnlijk gebruik van materiaal van anderen. Hier zijn regels aan verbonden.

Zo is het altijd verplicht om aan bronvermelding te doen als je materiaal van anderen gebruikt. Daarmee voorkom je plagiaat en doe je recht aan de maker van dat materiaal.

Gebruik kan ook geld kosten. Er zijn afkoopregelingen voor het hoger onderwijs, waarmee sommige vormen van gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal betaald worden.

Citeren mag, maar ook aan het citaatrecht, zijn voorwaarden verbonden.

Twijfel je of kom je er niet uit? Neem dan contact op met het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) binnen jouw instelling. Zij helpen je graag verder.

Publiceer eigen leermaterialen met een CC-licentie

Wanneer je leermaterialen hebt ontwikkeld in het kader van je dienstverband, dan ligt het auteursrecht meestal bij je werkgever. Twijfel je hierover? Neem dan contact op met je werkgever. Wanneer het auteursrecht bij je werkgever ligt, heb je namelijk toestemming nodig om het materiaal te verspreiden of te voorzien van een CC-licentie. Kijk op de website van Creative Commons hoe je zo'n licentie aan je werk toekent. Plaats het bijvoorbeeld in de repository van je instelling of in een landelijke of internationale repository.