Citaatrecht

Het citaatrecht maakt het mogelijk een deel van een tekst of een afbeelding zonder toestemming van de maker te gebruiken, mits je hiernaar zorgvuldig verwijst.
Wanneer je citeert uit auteursrechtelijk hoef je ook geen vergoeding te betalen.
Hieronder valt zowel het letterlijk citeren uit het werk als ook het parafraseren (herformuleren) van dat werk.

Voorwaarde is dat een citaat:

  • een doel dient. De wet noemt de volgende doelen: een aankondiging, een beoordeling, een polemiek of een wetenschappelijke verhandeling
  • proportioneel is; je mag niet meer citeren dan nodig
  • de bron (waaronder de naam van de maker) wordt vermeld
  • uit een werk komt dat rechtmatig openbaar is gemaakt

Voor meer uitleg over het citaatrecht, bekijk de blog van Charlotte Meindersma: https://www.charlotteslaw.nl/maker-citaatrecht-auteursrecht/
© Charlotte’s Law

Wil je meer informatie over citeren/parafraseren en bronvermelding volgens de APA-richtlijnen? Kijk dan bij De APA-richtlijnen uitgelegd.