Citaatrecht

Het citaatrecht maakt het mogelijk een deel van een tekst of een afbeelding zonder toestemming van de maker te gebruiken, mits je zorgvuldig naar de bron verwijst.
Wanneer je citeert uit auteursrechtelijk beschermd werk hoef je ook geen vergoeding te betalen.
Hieronder valt zowel het letterlijk citeren uit het werk als ook het parafraseren (herformuleren) van dat werk.

Voorwaarde is dat een citaat:

  • Een doel dient; de wet noemt de volgende doelen: een aankondiging, een beoordeling, een polemiek of een wetenschappelijke verhandeling;
  • Proportioneel is; je mag niet meer citeren dan nodig;
  • De bron (waaronder de naam van de maker) vermeldt;
  • Uit een werk komt dat rechtmatig openbaar is gemaakt.

Meer uitleg over het citaatrecht vind je in deze blog van Charlotte Meindersma: https://www.charlotteslaw.nl/maker-citaatrecht-auteursrecht/
© Charlotte's Law

Wil je meer informatie over citeren/parafraseren en bronvermelding volgens de APA-richtlijnen? Kijk dan bij De APA-richtlijnen uitgelegd.