Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Mag ik mijn artikel in de repository van de instelling opnemen?

Repository's

Dat hangt helemaal af van de mogelijkheden die geboden worden door de auteursrechthebbende.

Het opnemen van een publicatie in een repository is een vorm van openbaarmaking en verveelvoudiging, en dat recht is voorbehouden aan de rechthebbende. Veel zal afhangen van de gebruiksvoorwaarden die de auteursrechthebbende biedt aan de eigenlijke auteur(s) of aan de licentievoorwaarden waaronder gepubliceerd is.

Voor (co-)auteurs bij universiteiten geldt dat, vanwege het Taverne-amendement, het werk – mits gedeeltelijk gefinancierd met publieke middelen – na zes maanden openbaar mag worden geplaatst, bijvoorbeeld in het repository van de instelling.

Meer informatie

Sherpa Romeo