Redactie

Deze website wordt samengesteld door een redactie van afgevaardigden van Auteursrechten Informatiepunten uit heel Nederland (hbo en wo).

Redactie Auteursrechten.nl

Cynthia Halfwerk
Cynthia is naast de voorzitter van de redactie voor Auteursrechten.nl werkzaam als informatiespecialist bij Saxion Bibliotheek, adviseur bij het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) van Saxion en co-voorzitter van het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten (NAI-hbo). Haar expertise ligt op het gebied van auteursrechten en open onderwijs.

Jurjan Boer
Binnen zijn functie als informatiespecialist bij de mediatheek van Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden ondersteunt Jurjan als medewerker van het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) de studenten, docenten en onderzoekers met informatie en advies over publiceren en (her)gebruik van (digitale) materialen.

Arjan Doolaar
Arjan is werkzaam als informatiespecialist bij de HAN University of Applied Sciences. Hij is de voorzitter van de Werkgroep APA. Zijn expertise ligt bij bronvermelding volgens APA-richtlijnen.

Dorine Kieft
Dorine is werkzaam als Specialist Wetenschappelijke Informatie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Haar werkzaamheden m.b.t. auteursrecht gaan met name over (open access) publiceren en hergebruik van materiaal in het onderwijs.

Jeroen Dalstra
Jeroen werkt als informatie- en collectiespecialist bij de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is lid van het Auteursrechteninformatiepunt. Zijn werkzaamheden m.b.t. het auteursrecht hebben vooral betrekking op het adviseren en informeren van docenten over het hergebruik van (digitaal) materiaal in het onderwijs.

Annelies Kuijten
Annelies is kennispartner voor het domein Economie bij Avans Hogeschool. Zij informeert en adviseert docenten over het inzetten van informatievaardigheden, over auteursrecht en over het toepassen van de APA-richtlijnen. Ze is ook lid van de landelijke APA-werkgroep.

Dafne Vencken
Dafne is werkzaam bij SURF en vervult voor Auteursrechten.nl de functie van webmaster. Ze zorgt ervoor dat de content die de redactie aanlevert geredigeerd en opgemaakt wordt en daarna een plekje krijgt op de website.