Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Worden alle geraadpleegde publicaties in de tekst en in de bronnenlijst genoemd?

APA Bronnenlijst

Alleen de bronnen waar in de tekst naar wordt verwezen, worden in de bronnenlijst opgenomen.
Als bijvoorbeeld de betekenis van een woord wordt opgezocht in een woordenboek om een tekst beter te begrijpen, wordt het geraadpleegde woordenboek niet in de bronnenlijst genoemd; dit is wel het geval als de betekenis in het eigen verslag wordt opgenomen.