Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Gebruik

Wat moet ik doen als ik de rechthebbende niet kan vinden?

Collectieve beheersorganisaties

Wanneer een serieuze zoektocht naar de rechthebbende geen resultaat oplevert, mag diens werk strikt juridisch bekeken niet worden gebruikt. Gelukkig is voor gebruik in het onderwijs soms een beroep mogelijk op de uitzonderingen op het auteursrecht.

Is er geen uitzondering van toepassing, dan wordt een werk van een onvindbare rechthebbende (verweesd werk) in de praktijk toch vaak gebruikt. Er wordt dan een disclaimer op het product of de website gezet waarin het verweesde werk is opgenomen. Daarin staat dat de instelling haar best heeft gedaan de rechthebbenden van de gebruikte werken op te sporen, maar dat dat niet (in alle gevallen) is gelukt. Vervolgens wordt het adres genoemd waar rechthebbenden zich alsnog kunnen melden. De stelregel is dan dat als een rechthebbende zich meldt, er alsnog een licentievergoeding wordt betaald.

U kunt dit echter niet altijd als standaardprocedure hanteren; voor elk te gebruiken werk moet u een inschatting maken van de (financiële) risico’s en u moet wel bedenken dat u het risico loopt achteraf niet tot overeenstemming te komen met de rechthebbende. Bij het zoeken naar de auteursrechthebbende kan een beroep gedaan worden op collectieve beheersorganisaties.