Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Gebruik

Wat zijn collectieve beheersorganisaties (cbo)?

Collectieve beheersorganisaties

Collectieve beheersorganisaties beheren de exploitatierechten van bepaalde groepen rechthebbenden. Bij deze rechtenorganisaties kan tegen betaling snel toestemming verkregen worden voor het gebruik van meerdere werken van diverse makers. 

Tegen standaardtarieven geven zij licenties voor het hergebruik van werken. Deze tarieven zijn voor niet-commerciële, educatieve instellingen lager dan voor commerciële partijen. Dit zijn de bekendste collectieve rechtenorganisaties in Nederland: 

 • Buma/Stemra beheert de auteursrechten van componisten, tekstschrijvers en uitgeverijen. 
 • FilmService geeft namens de filmrechthebbenden auteursrechtelijke toestemming voor filmvertoningen. FilmService en de VH hebben een overeenkomst afgesloten voor vertoning van films in het kader van amusement of ontspanning binnen hogescholen.
 • Pictoright beheert de auteursrechten van kunstenaars, fotografen, illustratoren en architecten. 
 • Norma beheert de naburige rechten van uitvoerend kunstenaars zoals acteurs, musici en dansers. 
 • Sena verdeelt de audiogelden uit naburige rechten bij muziekgebruik, ten behoeve van uitvoerende muzikanten en platenmaatschappijen. 
 • Stichting Leenrecht incasseert en verdeelt vergoedingen voor het uitlenen van auteursrechtelijk materiaal door bibliotheken. 
 • Stichting Lira is een auteursrechtenorganisatie voor en door schrijvers, vertalers en freelance journalisten. Lira beheert (collectief) auteursrechten en aanspraken en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. Via het Lira Fonds ondersteunt Lira hun sociale en culturele positie. 
 • Stichting UvO beheert de auteursrechten van uitgevers. Via de VH en UNL is een collectieve overeenkomst afgesloten met Stichting UvO voor het gebruik van korte overnames binnen hogescholen en universiteiten. 
 • Stichting Reprorecht incasseert en verdeelt vergoedingen voor het van papier op papier kopiëren van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en ander auteursrechtelijk beschermd werk. 
 • Stichting Thuiskopie incasseert en verdeelt vergoedingen voor het maken van een kopie die iemand voor eigen oefening, studie of gebruik maakt. 
 • Videma beheert de auteursrechten van rechthebbenden van tv-programma's. Via de VH is een collectieve overeenkomst afgesloten met Videma wat betreft het vertonen van tv-programma's op hogescholen. 
 • VOICE is de organisatie waarin al deze collectieve beheersorganisaties zijn verenigd. Zij hanteert ook het CBO-Keurmerk, dat jaarlijks door een onafhankelijke auditor wordt getoetst.