Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat is het Convenant Audiovisuele Werken?

Audio en video
Collectieve beheersorganisaties

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn (‘out of commerce’) of dat nooit zijn geweest. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen de erfgoedinstellingen, rechthebbenden en collectieve beheersorganisaties. Elke erfgoedinstelling die gebruik wil maken van dit convenant moet het ook ondertekenen.

Meer informatie

Convenant Audiovisuele Werken