Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Gebruik

Wat is een thuiskopie?

Collectieve beheersorganisaties
Kopiëren
Privégebruik

Een thuiskopie is de aanduiding voor een foto-, tekst- of digitale kopie die iemand voor eigen (niet commercieel) gebruik maakt.

Dit is toegestaan volgens de auteurswet (artikel 16b en 16c). Je mag volgens de wet zonder toestemming een kopie van een werk maken voor eigen gebruik in de privésfeer. De kopie dient wel uit legale bron te worden gemaakt. Belangrijk is ook dat een kopie besteld is voor eigen studie of privégebruik en niet openbaar mag worden gemaakt, bijvoorbeeld door vertoning in het onderwijs. Zodra de privé kopie openbaar wordt gemaakt, verlaat die immers de privésfeer en is er geen sprake meer van "eigen gebruik".

De auteurs van de werken die gekopieerd worden, dienen hiervoor wel een vergoeding te krijgen. Stichting de Thuiskopie zorgt hiervoor.