Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Kan ik nog wel publiceren wanneer ik mijn werk plaats in een institutional repository?

Repository's

Door plaatsing in een repository gaat het auteursrecht op de publicatie niet verloren. Het valt daarmee niet automatisch in het 'publiek domein'.

Derden die de publicatie willen gebruiken, moeten toestemming vragen, tenzij zij deze gebruiken onder een van de in de Auteurswet toegestane uitzonderingen, (bijvoorbeeld citeren of kopiëren voor eigen gebruik) of tenzij de publicatie onder bepaalde gebruiksvoorwaarden is te gebruiken.

Meer informatie

Sherpa Romeo