Werkgroep APA

De handleiding De APA-richtlijnen uitgelegd is samengesteld door de Werkgroep APA:

Arjan Doolaar, voorzitter
HAN University of Applied Sciences

Philip Willems, vice-voorzitter
Zuyd Hogeschool

Markt Hollants
Fontys Hogescholen

Annelies Kuijten
Avans Hogeschool

Alie Mud
NHL Stenden Hogeschool

Ellie Middelhuis
Saxion Hogescholen

Annemarie van der Velden
Hogeschool Utrecht

Rensje Wicherson
Hogeschool Windesheim


Oud-leden Werkgroep APA

Guido Dijkstra (tot april 2023)
Christelijke Hogeschool Ede

Nathalie van den Eerenbeemt (tot december 2022)
Fontys Hogescholen

Jurgen Mollema (tot september 2021)
Hogeschool Utrecht

Elleke Schouwenaar (tot augustus 2018)
Hanzehogeschool Groningen

Roelie Tijmstra (tot mei 2020)
Hogeschool Utrecht

Marij Tummers (tot december 2020)
Saxion Hogescholen

Ans Wijnroks (tot december 2018)
Zuyd Hogeschool