Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Gebruik

Zijn er andere regels voor mensen met een handicap omtrent het uitlenen of kopiëren van materiaal door bibliotheken?

Bibliotheek/mediatheek
Kopiëren

De wetgever maakt een uitzondering voor mensen met een handicap. Bibliotheken mogen in bepaalde gevallen kopieën maken en deze aan gehandicapten beschikbaar stellen. Deze uitzondering geldt alleen als er sprake is van direct verband met de handicap, dit noodzakelijk is wegens de handicap en als er geen commercieel belang is. Wel is een billijke vergoeding aan de maker verschuldigd. Het is echter nog lang niet duidelijk wat precies als een handicap moet worden beschouwd en wanneer er sprake is van de genoemde 'noodzaak'.