Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Wordt het paginanummer van een artikel uit een vaktijdschrift genoemd in de tekst?

APA In de tekst

Bij een citaat is het verplicht. Bij een parafrase mag het maar is het niet verplicht.