Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Worden de paginanummers van een artikel van vaktijdschrift genoemd in de bronnenlijst?

APA Bronnenlijst

In de bronnenlijst worden de paginanummers op het eind benoemd. Er wordt geen p. of pp. gebruikt.

Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.4.1: Tijdschriftartikel.