Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Worden de paginanummers van een artikel uit een vaktijdschrift genoemd in de bronnenlijst?

APA In de tekst

In de bronnenlijst worden de paginanummers op het eind genoemd. Er wordt geen p. of pp. gebruikt. Bij online artikelen ontbreken vaak paginanummers, noem dan het artikelnummer:

Palinkas, L. A., & Wong, M. (2020). Global climate change and mental health. Current Opinion in Psychology, 32, 12–16. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.06.023

Von Gal, A., Fabiani, G., & Piccardi, L. (2024). Climate change anxiety, fear, and intention to act. Frontiers in Psychology, 15, Artikel 1341921. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1341921

Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.4.1: Tijdschriftartikel.