Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat mag de onderwijsinstelling doen met zelfgemaakte video’s die ik als student in mijn portfolio heb geplaatst?

Audio en video
Overdracht

De instelling mag deze video’s in elk geval gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor ze gemaakt zijn.

Dat betekent dat docenten toegang hebben tot de video’s om ze te bekijken en te beoordelen. Eventueel ander gebruik is alleen mogelijk als de opleiding daarover afspraken met jou als maker heeft gemaakt. Deze afspraken kunnen deel uitmaken van de algemene voorwaarden, verbonden aan de inschrijving.