Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat is portretrecht?

Afbeeldingen

Het portretrecht is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van zijn portret. Van een 'portret' is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet.