Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat is plagiaat?

Intellectuele eigendomsrechten

Bij plagiaat gaat het om het overnemen van tekst, afbeeldingen of ideeën uit andermans werk zonder correcte bronvermelding. Hierdoor kunnen anderen denken dat het werk van jou is.

Meer informatie

Plagiaat
Bronnen vermelden