Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Wat is plagiaat?

Bronvermelding algemeen

Bij plagiaat gaat het om het overnemen van tekst, afbeeldingen of ideeën uit andermans werk zonder correcte bronvermelding. Hierdoor kunnen anderen denken dat het werk van jou is.

Het gebruiken van letterlijke passages (citaat) of in eigen bewoordingen weergeven van onderzoeksresultaten van anderen (parafraseren of samenvatten) zonder correcte bronvermelding kan plagiaat zijn. Echter, dit is geen plagiaat als het gaat om zaken die algemeen bekend verondersteld worden. Want voor wetenschappelijk of maatschappelijk algemeen aanvaarde feiten hoef je geen bron te vermelden.

Meer informatie

Bronnen vermelden