Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Overdracht en licentie

Wat is (overdracht van) auteursrecht?

Overdracht

Als u een publicatie hebt geschreven, heeft u daarop automatisch auteursrecht (daarvoor hoeft u verder niets te doen; geen registratie of vermelding ervan). Dit auteursrecht geeft de rechthebbende zeggenschap over de publicatie.

De auteursrechthebbende heeft als enige het recht zijn artikel of boek op een of andere manier ter kennisneming van het publiek te brengen, op papier of elektronisch. Dit zijn de zogenaamde exploitatierechten. Exploitatierechten kunt u met een contract overdragen aan een ander, bijvoorbeeld een uitgever. Daarbij kunt u voorwaarden stellen, bijvoorbeeld 'alleen voor dit tijdschrift', of 'alleen voor papieren uitgaven', of 'alleen in de Nederlandse taal', of 'ik wil het zelf ook kunnen verspreiden op papier en elektronisch', of 'mijn instelling mag het plaatsen in een repository'.

Een aantal hoger onderwijsinstellingen heeft of werkt aan een auteursrechtenbeleid waarin uitgangspunten en een visie worden geformuleerd, waarmee de instelling invloed wil uitoefenen op de afspraken die u met uw uitgever maakt. Vraag eens na bij de jurist of AIP van uw instelling wat de stand van zaken hiervan is.