Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectueel eigendomsrecht betreft de rechtsgebieden auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht en industrieel eigendom.

Het auteursrecht wordt ondermeer geregeld in de Auteurswet, de Wet op de Naburige Rechten en de Databankenwet. Een bijzondere vorm van het auteursrecht is het muziekauteursrecht. Het auteurscontractenrecht is medio 2015 gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen hieruit zijn het recht op een billijke vergoeding, akte vereiste bij licentie en de bestsellerbepaling.

Onder industrieel eigendom vallen:

  • octrooirecht
  • merkenrecht
  • handelsnaamrecht
  • tekeningen
  • modellenrecht
  • chipsrecht
  • topografierecht
  • kwekersrecht

Onder het merkenrecht valt bijvoorbeeld een merkinschrijving bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) in Den Haag.