Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Gebruik

Wat houdt het citaatrecht in en wanneer kan ik het gebruiken?

Citeren

Als je een wetenschappelijke publicatie schrijft is het onvermijdelijk dat je werk van anderen gebruikt. Het is belangrijk om je hierbij aan het auteursrecht te houden. Materiaal van een ander kun je zonder toestemming gebruiken als je citeert. Dat geldt voor tekst, beeld en geluid. Hieronder valt zowel het letterlijk citeren uit het werk als ook het parafraseren (herformuleren) van dat werk. 

Het citaat moet volgens Artikel 15a Auteurswet:

  • een doel dienen; het citaat moet gebruikt worden ter aankondiging, ter beoordeling, in een wetenschappelijke verhandeling of voor een vergelijkbaar doel. Het mag niet alleen ter ‘versiering’ dienen;
  • proportioneel zijn; je mag niet meer citeren dan nodig;
  • de bron en de naam van de maker moeten vermeld worden;
  • afkomstig zijn uit een reeds gepubliceerde bron.

Werk van een ander overnemen zonder bronvermelding is plagiaat.