Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat is een vrijwaringsverklaring?

Intellectuele eigendomsrechten

Een vrijwaringsverklaring is een verklaring van de aanbieders van een werk waarin zij verklaren dat ze de rechten op het materiaal bezitten, dan wel dat zij een ander vrijwaren tegen alle aanspraken die derden eventueel op het materiaal zouden kunnen laten gelden.