Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat is een repository?

Repository's

Een repository is een systeem waarin informatie in diverse vormen (bijvoorbeeld tekst, datasets, beeld of geluid) kan worden opgeslagen en voorzien van metadata.

Hogeronderwijsinstellingen bieden hun publicaties en onderzoeksdata aan via zulke repository's. Landelijk worden publicaties en onderzoeksdata afkomstig uit de repository's van onder meer hogescholen en universiteiten ontsloten door de HBO Kennisbank en de Netherlands Research Portal. Die laatste is de opvolger van NARCIS.

Meer informatie

SURFsharekit
HBO Kennisbank
Netherlands Research Portal (openaire.eu)