Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Wat is bronvermelding?

Bronvermelding algemeen

Bronvermelding is het aangeven van de oorsprong van informatie en van verwerkte teksten, afbeeldingen en beeldfragmenten, die zijn gebruikt voor het creëren van een gepubliceerd werk. 

Bronvermeldingen stellen de lezers of kijkers in staat de betrouwbaarheid van de informatie te beoordelen, geven anderen de gelegenheid de informatie uit te diepen door nader onderzoek of deze te corrigeren. Ook geven ze de maker van het origineel de waardering waar hij of zij recht op heeft. Teksten en ideeën van anderen mogen niet zonder bronvermelding in een eigen document gepresenteerd worden, dat is plagiaat. Bij het gebruikmaken van andermans werk is bronvermelding auteursrechtelijk verplicht. 

Het verwijzen naar bronnen kan op diverse manieren, op veel hogescholen en universiteiten worden de APA-richtlijnen gehanteerd. 

Meer informatie