Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Overdracht en licentie

Wat houdt het amendement van Taverne in?

Open Access

In 2015 namen de Tweede en Eerste Kamer het amendement van Taverne aan. Dit werd Artikel 25fa van de Nederlandse Auteurswet: een auteur van een kort wetenschappelijk werk mag dat na een redelijke termijn open beschikbaar stellen, mits het werk gebaseerd is op onderzoek dat minimaal gedeeltelijk met overheidsgeld is bekostigd. Elke auteur van wetenschappelijk werk heeft dit recht; je hoeft dus geen corresponderende auteur of eerste auteur te zijn om er gebruik van te maken. Het open beschikbaar stellen kan bijvoorbeeld via een institutionele repository of een persoonlijke website.

Taverne is met name relevant voor universiteiten. Maar over de precieze uitwerking van het amendement is lang onduidelijkheid geweest. In 2019 lanceerde de Vereniging van Universiteiten (UNL) het landelijke project ‘You share, we take care’ waarvoor het Nationaal Programma Open Science het amendement uitwerkte in praktische uitgangspunten. De uiteindelijk gepubliceerde versie van een artikel, conferentiebijdrage, of boekhoofdstuk in een verzamelbundel mag zes maanden na de eerste online verschijning open beschikbaar worden gesteld, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers. Inmiddels zijn ook de universitair medische centra (UMC’s) aangehaakt bij dit landelijke project.

Sommige universiteiten ondernemen stappen om openstelling van wetenschappelijke werken o.b.v. Taverne de standaard te maken (Opt out-regeling) - in plaats van dat auteurs zelf besluiten hiervan gebruik te maken.

Meer informatie

You share, we take care’: informatie over het landelijke project dat het amendement van Taverne implementeert en over de wijze waarop instellingen onderzoekers daarin ondersteunen
open access.nl: de landelijke pagina over open access
Nationaal Programma Open Science (NPOS)