Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat betekent Privacy by Design?

Persoonsgegevens

'Privacy by design' houdt in dat je al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) rekening houdt met privacyaspecten. Bijvoorbeeld door gedurende het proces extra (technische) maatregelen te nemen. Het doel van 'privacy by design' is de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren.