Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat betekent copyright?

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright is de Engelse term voor auteursrecht. Hoewel auteursrecht bijna altijd wordt vertaald met de term copyright is deze vertaling niet helemaal juist. Er bestaat een nuanceverschil tussen deze twee termen omdat ze verwijzen naar twee rechtssystemen met verschillende uitgangspunten.

Het auteursrecht (droit d’auteur) beschermt de auteur als natuurlijk persoon. Op grond van het auteursrecht komen aan de auteur zogenaamde persoonlijkheidsrechten toe die in de meeste gevallen onvervreemdbaar zijn. Copyright beschermt veel meer de investering die in een werk is gedaan. Morele rechten ontbreken in dit systeem.

Het copyrightregime heerst in de Angelsaksische landen zoals de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Australië. Auteursrecht vinden we in landen in continentaal Europa en hun voormalige koloniën.