Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Wanneer wordt 'Geraadpleegd op …, van…' gebruikt?

APA Bronnenlijst

Bij de vermelding van een internetbron, met uitzondering van publicaties met een DOI en publicaties uit unieke databanken zoals Nexis Uni.