Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Wanneer wordt Geraadpleegd op …, van … gebruikt?

APA Bronnenlijst

Bij de vermelding van een internetbron, met uitzondering van een publicaties met een DOI en publicaties uit unieke databanken zoals Nexis Uni.