Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Hoe zit het met de bescherming van software?

Software

Computerprogramma’s (software) zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren en verspreiden van software mag niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het auteursrecht geldt alleen op de broncode en/of objectcode als zodanig. De functionaliteit, de programmeertaal en de bijbehorende bestandsformaten maken geen deel uit van de code en zijn louter functioneel van aard zodat ze niet worden beschermd door het auteursrecht.

Om als programmeur je software te laten beschermen door het auteursrecht zijn geen formele handelingen nodig (net zomin als bij boeken, artikelen, films, enz.). Het auteursrecht ontstaat van rechtswege. Wel moet men er altijd op bedacht zijn dat niet alle onderdelen van de software onder het auteursrecht vallen.

Er bestaan veel softwarelicenties. Veel daarvan staan onderzoekers heel weinig toe, maar sommige geven meer vrijheid om software onder licentie te gebruiken en te hergebruiken.