Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Moet ik opnamen die ik als student maak in het kader van mijn studie, aan de onderwijsinstelling afstaan?

Audio en video
Overdracht

Nee, afstaan hoeft niet, tenzij dat (tijdelijk) nodig is voor beoordeling. Ook hou je zelf eventueel auteursrechten op je zelfgemaakte opnamen (dat is alleen anders als je het in een door jou ondertekende verklaring aan de instelling overdraagt).

De instelling kan wel een aantal gebruiksrechten van je bedingen. Een daarvan kan zijn dat het materiaal dat deel uitmaakt van jouw digitaal portfolio gedurende een bepaalde tijd elektronisch beschikbaar blijft, bijvoorbeeld voor gebruik als studiemateriaal door studenten of docenten. Heeft de instelling de opnamen geheel of gedeeltelijk mogelijk gemaakt (financieel of door het beschikbaar stellen van faciliteiten), dan is het redelijk dat zij ook enkele eisen kan stellen ten aanzien van de exploitatie van de opnamen. De opleiding kan dit regelen bij de algemene voorwaarden, verbonden aan de inschrijving van de student.

Gaat het om interessante opnamen die onverwachte exploitatiemogelijkheden blijken te bieden, dan biedt het de student en de instelling meer zekerheid om hierover een apart licentiecontract te sluiten. Wil een docent jouw opnamen ter toelichting bij het onderwijs gebruiken, dan is daarvoor jouw toestemming nodig, tenzij de opnamen al eerder met toestemming van jou in het openbaar zijn vertoond; dan zijn ze al openbaar gemaakt en mag de docent ze in zijn onderwijs gebruiken op basis van de uitzonderingen voor het onderwijs. Op grond van deze uitzonderingen kun je een billijke vergoeding vragen (het is ook mogelijk een vergoeding van 0 euro af te spreken).

Meer informatie

Basiskennis auteursrecht