Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Moet ik iedereen die in beeld komt om toestemming vragen?

Audio en video
Persoonsgegevens

Iedereen die gevraagd wordt mee te werken aan een video, bijvoorbeeld om er een (hoofd)rol in te spelen, en daarmee instemt, geeft daarmee toestemming dat zijn beeltenis (portret) in de video wordt gebruikt. Wel is het verstandig om deze toestemming ook schriftelijk vast te leggen voor alle beoogde gebruiksvormen van de video; zo kan protest achteraf, bijvoorbeeld op basis van het portretrecht of de AVG die de persoonlijke levenssfeer beschermt, worden voorkomen. 

Non-professionals
Ook als de meewerkenden geen professionele acteurs zijn, maar bijvoorbeeld figuranten of iemand die wordt geïnterviewd of een bepaalde demonstratie geeft, is het slim hen een medewerkersverklaring (of quit claim) te laten ondertekenen waarin zij akkoord gaan met alle beoogde gebruiksvormen van de video.

Passanten
Daarnaast zijn er degenen die toevallig in beeld komen, zoals passanten die achter een straatinterview langslopen. Het is ondoenlijk aan ieder van hen toestemming te vragen. Volgens de regels van het portretrecht kunnen deze personen zich alleen tegen openbaarmaking van de video (of foto) verzetten als zij daarbij een redelijk belang hebben. Denk bijvoorbeeld aan een privacybelang: iemand wordt gefilmd in een compromitterende houding of situatie, of een financieel belang: bekende Nederlanders kunnen geld vragen voor het in beeld komen. 

Patiënten 
Voor patiënten gelden op grond van de privacybescherming speciale regels.