Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Moet ik iedereen die aan de video meewerkt, betalen?

Audio en video

In beginsel heeft iedereen die aan een video meewerkt, recht op een vergoeding.

De vergoeding voor degenen die in loondienst werken en uit hoofde van hun dienstverband aan de video meewerken, wordt meestal stilzwijgend op nul gesteld. Maar ook externe meewerkenden kunnen gratis hun medewerking verlenen; je kunt hen vragen zonder vergoeding mee te werken. Deze afspraken over vergoedingen moeten wel schriftelijk worden vastgelegd, anders kunnen meewerkenden achteraf nog een billijke vergoeding eisen.