Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Moet er toestemming gevraagd worden voor gebruik van auteursrechtelijk beschermde (audio-)visuele werken in het onderwijs?

Afbeeldingen
Audio en video
Beeld & Geluid op School
Collectieve beheersorganisaties

Het afspelen of vertonen van een (compleet) audiovisueel werk of een foto mag zonder toestemming mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het afspelen / vertonen dient een educatief doel tijdens een les / werkgroep / hoorcollege en maakt deel uit van het onderwijsprogramma;
  • Het afspelen / vertonen moet fysiek in de onderwijsinstelling zelf plaatsvinden of via een digitaal college, bijvoorbeeld via Zoom of Teams. Er gelden andere regels als je het opneemt en op de digitale leeromgeving plaatst (zie hieronder);
  • Het afspelen / vertonen vindt plaats in het kader van onderwijs zonder winstoogmerk.

De Beeld & Geluid op School-licentie maakt het gebruik van gearchiveerd televisie-, radio- en filmmateriaal in het kader van het onderwijs mogelijk voor zowel docenten als studenten.

Degene die een werk op een andere manier wil hergebruiken, bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) plaatsing op een digitale leeromgeving, moet de toestemming (licentie) regelen met de rechthebbende. Let op dat u bij eigen producties soms ook aan anderen dan rechthebbenden toestemming voor hun bijdrage aan de video moet vragen via een medewerkersverklaring. Denk aan mensen die prominent in beeld komen.