Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Moet bij regelmatig gebruik van dezelfde bron na elke zin een verwijzing geplaatst worden?

APA In de tekst

Nee, dezelfde bronverwijzing mag eenmaal aan het eind van de alinea of aan het begin van het hoofdstuk geplaatst worden.
Zie voor een toelichting De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.1.2: Herhalen bronvermelding.