Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Mijn onderwijsinstelling wil door studenten gemaakte video's opnemen in een databank, waaruit ik als docent dan voorbeelden kan gebruiken. Mag dat zomaar?

Audio en video
Onderwijs

De opleiding mag video’s van studenten opnemen in een databank mits hierover afspraken met hen zijn gemaakt.

Deze afspraken kunnen deel uitmaken van de algemene voorwaarden, verbonden aan de inschrijving. Studenten kunnen in het kader van hun studie opdrachten krijgen tot het maken van opnamen, die door docenten en medestudenten worden bekeken en van commentaar worden voorzien (bijvoorbeeld gekoppeld aan een cursus in een digitale leeromgeving). Dit soort gebruik is inherent aan het onderwijs en daarvoor kan de student dus geacht worden toestemming te hebben gegeven. Wanneer een docent opnamen van een student wil gebruiken in het onderwijs, dan heeft hij daarvoor in beginsel diens toestemming nodig.