Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Met wiens auteursrechten krijg ik te maken als ik zelf een video maak?

Audio en video

Als u zelf een originele video maakt, krijgt u als maker het auteursrecht daarop. Dit recht hangt samen met de creativiteit die u daarbij aanwendt, denk aan het bedenken en schrijven van een scenario, het regisseren van de video en/of het als cameraman maken van de opnamen.

Maar u kunt de video ook maken samen met anderen, die ook creatieve bijdragen leveren en dus ook auteursrecht op de video kunnen doen gelden. Daarnaast kent de wet bij video(film)s ook de producent; dat is degene die het financiële risico draagt van de productie van de (video)film en die meewerkenden heeft geëngageerd.

Als de video door een persoon op eigen kosten wordt gedraaid, is die naast de maker tegelijkertijd ook de producent. Zijn er meer meewerkenden, dan regelt de Auteurswet dat alle exploitatierechten op de video automatisch toekomen aan de producent, tenzij hij met de meewerkenden schriftelijk een andere regeling heeft gesloten. Dit betekent dat als een ander de rechten voor het gebruik van de video wil regelen, hij daarvoor slechts bij één partij hoeft aan te kloppen.

Heeft u de video gemaakt in het kader van uw dienstverband of heeft uw werkgever u hier speciaal opdracht voor gegeven, dan komt het auteursrecht op de video in beginsel toe aan uw werkgever, de onderwijsinstelling. Heeft u de leiding over het maken van de opnamen en levert u daarmee ook een creatieve bijdrage, dan kunt u worden beschouwd als de (hoofd)regisseur. U krijgt te maken met rechten van anderen als er meer mensen aan uw video meewerken dan wel erin meespelen en ook als u (delen van) andermans opnamen in uw video wil opnemen.