Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Mag ik video's bewerken of door mijn studenten laten bewerken?

Audio en video
Beeld & Geluid op School

Het bewerken van een video kan op verschillende manieren gebeuren.

  1. Een vorm is het annoteren. In een fragment van een programma worden dan met zogenaamde grafische overlays pijlen geplaatst of andere visuele aanwijzingen toegevoegd. Men verandert het werk zelf dan niet; de docent of de student maakt de beschouwer alleen op bepaalde specifieke zaken opmerkzaam. Het is te verdedigen dat dit in het kader van het onderwijs is toegestaan.
  2. Anders wordt het wanneer van bestaand materiaal een hermontage of bewerking wordt gemaakt. Dan verandert het oorspronkelijke werk wel en daarmee is de intentie van de maker in het geding en dus zijn persoonlijkheidsrechten. Voor bewerking is dus meestal toestemming van de maker nodig. Voor Beeld & Geluid op school-materiaal geldt dat de bijbehorende licentie digitaal bewerken met speciale tools uitdrukkelijk toestaat.

Meer informatie

Beeld & Geluid op School