Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Mag ik opnamen van een klas maken?

Audio en video
Onderwijs
Persoonsgegevens

Bij klassenopnamen komen de docent en de studenten (bewegend dan wel stilstaand) in beeld. Op het moment van het maken van deze opnamen heeft u (al dan niet stilzwijgend) toestemming nodig; mensen kunnen ervoor kiezen niet in beeld te komen. Zodra de opname eenmaal gemaakt is, kunnen degenen die in beeld zijn gebracht, zich alleen tegen openbaarmaking van de opnamen verzetten als zij daarbij een redelijk belang hebben.

 Verder verbiedt de AVG het gebruik van persoonsgegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, strafblad en lidmaatschap van politieke partijen en vakverenigingen. Als klassenopnamen bijvoorbeeld iemands ras, godsdienst of lichamelijk gebrek prijsgeven, is dat dus problematisch. In dat geval is het veiliger als men kan beschikken over uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van deze opnamen, vastgelegd in een medewerkersverklaring. Als de leerlingen minderjarig zijn, moet deze door de ouders worden ondertekend.

Op sommige scholen wordt aan de ouders bij de inschrijving gemeld dat de school klassenopnamen kan laten maken en er zonder tegenbericht vanuit gaat dat de ouders hiertegen geen bezwaar hebben. Maar zeker wanneer er video-opnamen worden gemaakt waarin leerlingen/studenten duidelijk in beeld komen dan wel een belangrijke (hoofd)rol spelen, is het verstandig hen (of hun ouders) in een medewerkersverklaring om toestemming te vragen voor het gebruik van hun beeltenis voor alle beoogde exploitatievormen van de video.