Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Mag ik het filmpje dat ik heb gemaakt op Facebook zetten?

Audio en video

Als het filmpje alleen materiaal bevat dat van jou is mag je het op Facebook zetten.

Zodra je werk van anderen hebt gebruikt moet je hen hiervoor toestemming vragen en een billijke vergoeding betalen. Dit is openbaarmaking en verveelvoudiging van materiaal van anderen.

Als je personen in beeld gaat brengen dan moeten zij vooraf om toestemming gevraagd worden voor alle doelen die je met de film hebt. Dus zowel voor het feit dat ze gefilmd worden maar ook voor het vertonen / verspreiden van de film. Dat geldt voor alle vormen van openbaarmaking dus ook voor Facebook.