Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Mag ik fragmenten uit bestaande programma's of opnamen in mijn video gebruiken?

Audio en video
Citeren

Voor het opnemen van delen uit bestaande videofilms in uw video, is in beginsel de toestemming van de rechthebbenden vereist. U kunt hiervoor de producent benaderen. De naam van de producent is op de aftiteling terug te vinden.

Als een beschermd werk toevallig en heel kort en ondergeschikt in beeld komt, dan hoeft hiervoor geen toestemming te worden gevraagd, denk aan een gebouw, affiches of auto’s. Ook mag u op basis van het citaatrecht fragmenten van lange (beeld)werken of kunstwerken opnemen in educatieve of wetenschappelijke opnamen. Zie voor meer informatie de uitzonderingen op het auteursrecht.

Bij het vragen om toestemming voor het opnemen van filmdelen komt men regelmatig de volgende problemen tegen: de filmproducent is onbekend, hij kan niet worden opgespoord of hij beantwoordt het gebruiksverzoek niet. In de praktijk wordt het gewenste fragment dan soms toch gebruikt. Doet u dat ook, realiseert u zich dan wel dat wanneer de rechthebbende zich achteraf meldt, er alsnog een regeling getroffen en vaak een vergoeding betaald moet worden. In het uiterste geval kan het zijn dat het fragment moet worden verwijderd.

Meer informatie

Basiskennis auteursrecht