Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Mag ik een gesprek met een patiënt opnemen (en dit in het onderwijs gebruiken)?

Audio en video
Onderwijs
Persoonsgegevens

Dit mag alleen als de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor opname en gebruik daarvan in het onderwijs. Deze toestemming is altijd nodig. Een patiënt gaat immers uit van een vertrouwelijke omgeving en de behandelend medicus heeft zich in de meeste gevallen aan een medisch beroepsgeheim te houden.

Er moet bovendien worden gelet op de mogelijkheid dat er (medische) persoonsgegevens in het gesprek (de opname) voorkomen. Misschien worden persoonsgegevens letterlijk genoemd maar het kan ook zijn dat een combinatie van (medische) gegevens het mogelijk maakt om te achterhalen wie de patiënt is. Dan heb je te maken met (medische) persoonsgegevens. (Medische) persoonsgegevens moeten met uiterste zorgvuldigheid worden behandeld. Zo mag de opname niet langer worden bewaard dan nodig. Ook zal goed moeten worden gekeken naar de verplichtingen die de AVG voorschrijft. Er zullen bijvoorbeeld passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de (medische) persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gelet op de ingrijpende maatregelen die getroffen moeten worden als een opname (medische) persoonsgegevens bevat, is het aan te raden om ervoor te zorgen dat de inhoud van het gesprek (de opname) geen persoonsgegevens bevat (en dus geen gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot de persoon (de patiënt in kwestie). De eerder genoemde toestemming van de patiënt blijft echter vereist.