Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Mag de naam van een organisatie worden afgekort?

APA In de tekst

Ja, dat mag, als de organisatie deze afkorting ook gebruikt.

Wanneer er vaker naar dezelfde bron verwezen wordt, mag vanaf de tweede verwijzing de afkorting worden gebruikt. Noem de eerste keer de naam voluit en tussen haakjes de afkorting of noem bij de eerste verwijzing de afkorting tussen vierkante haken zodat het voor de lezer duidelijk is waar de afkorting voor staat.

Nederlands Jeugdinstituut. (2021). Beroepsbeeld medewerker Integraal Kindcentrum. Geraadpleegd op 31 mei 2023, van https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Beroepsbeeld-Medewerker-Integraal-Kindcentrum

Eerste verwijzing tussen haakjes: (Nederlands Jeugdinstituut [NJi], 2021)
Eerste verwijzing als lopende tekst: Nederlands Jeugdinstituut (NJi, 2021)

Tweede en latere verwijzingen tussen haakjes: (NJi, 2021)
Tweede en latere verwijzingen als lopende tekst: NJi (2021)