Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Gebruik

Mag de bibliotheek een kopie maken van een werk en opslaan in het archief (preservering)?

Bibliotheek/mediatheek
Kopiëren

Ja, bibliotheken mogen onder bepaalde voorwaarden wetenschappelijk materiaal voor 'verval behoeden'.

De wet geeft in artikel 16n nauwkeurig de grenzen voor het maken van een 'preserveringskopie'. Het mag alleen voor de restauratie van een exemplaar, voor het voorkomen van verval van het exemplaar van het werk, of om een exemplaar van het werk raadpleegbaar te houden als de technologie in onbruik raakt. Informatie die bijvoorbeeld is opgeslagen op floppy discs kan op cd-rom of andere opslagmedia worden gezet. Daarnaast moet het oorspronkelijke exemplaar waar de bibliotheek over beschikt rechtmatig (dus niet illegaal) zijn verkregen. Over het beschikbaar stellen van de preserveringskopie aan gebruikers moeten overigens wel afspraken met de auteursrechthebbende worden gemaakt. Volgens de wetgever is dit alleszins redelijk met het oog op bescherming van hun belangen.